Om projektet

Enligt en undersökning av PIAAC kämpar ett stort antal europeiska vuxna medborgare med sina grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik. Utöver detta är bristen på digitala färdigheter bland dessa vuxna även ett problem som är värt att ta med i beräkningen då det ofta är ett hinder i deras vardagsliv. COMP-UP- konsortiet, som har tidigare erfarenheter av arbete med missgynnade och lågkvalificerade vuxna, menar att en uppdatering av kompetens hos vuxenutbildare (AEP) som stöder vuxna elever är en möjlig lösning för att förbättra läskunnighet, matematiska kunskaper och digitala färdigheter hos denna målgrupp.

Målsättning

COMP-UP-projektet kommer att, i linje med de behov och prioriteringar som ovan anges, syfta till att öka motivationen för lågkvalificerade vuxenelever att delta i utbildning och förbättra sina skriv-och läskunskaper, sina matematiska kunskaper och digitala färdigheter. I praktiken syftar COMP-UP till att:

 • Sammanställa och analysera Europeiska och nationella projekt samt olika utbildningsvertyg inom detta område.
 • Identifiera kompetensbristerna hos yrkesverksamma inom vuxenutbildning.
 • Tillgodose vuxenutbildare med kompetens för att motivera lågkvalificerade vuxna att förbättra sina färdigheter.
 • Uppdatera vuxenutbildares digitala kompetenser genom olika inlärningsmetoder samt genom webinarium (online seminarium).
 • Utveckla en online-plattform utformad som ett resursbibliotek samt valorisera EPALE-plattformsaktiviteter. – Implementera workshops för motivation. – Skapa ett nätverk på lokal och europeisk nivå för vuxenutbildare med samma metoder.
 • Validera COMP-UP-konceptet samt utbildningen. 

Projektets målgrupp

 1. Lågutbildade, lågkvalificerade, arbetslösa unga vuxna.
 2. Vuxenutbildare/ organisationer för vuxenutbildning.

Resultat

 • COMP-UP Verktygslåda kommer vara en samling av redan utvecklade europeiska och nationella projekt, verktyg och metoder inom området motivation och färdighetsbedömning.
 • COMP-UP Undervisningsplan kommer att tillgodose kompetens till vuxenutbildare för att utveckla effektiva strategier för att nå ut till, vägleda och motivera lågkvalificerade vuxenelever samt för att använda bedömningsverktyg för läs- och skrivkunnighet, matematisk kunskap och digitala färdigheter.
 • COMP-UP-projektets onlineplattform kommer att innehålla allt utvecklat material och sammanställd information.
 • COMP-UP Verktygskit för Motivation kommer att vara en praktisk resurs för vuxenutbildare för att implementera motivation-workshops för lågkvalificerade vuxenelever där en steg-för-steg beskrivning av hur man utför aktiviteterna är inkluderad.