Partners

CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA’ COOPERATTIVA SOCIALE – Italien – Projektkoordinator

Co&So är ett konsortium av 40 olika kooperativ beläget i Toscana-regionen som arbetar inom det sociala och kulturella området. Co&So har 31 anställda som tillhandahåller tjänster till kooperativen. De huvudsakliga tjänsterna är: Administration, ansvar över inkommande samtal och således även att koppla vidare samtal främst angående offentlig upphandling, erbjuda europeiska möjligheter för att främja innovation inom kooperativen när det gäller förhöjning av anställdas kompetens och service, kvalitetscertifiering och kommunikation. Sammantaget är personalen som arbetar i de tillhörande kooperativen 3400 yrkesverksamma och den årliga inkomsten för Co&So är ungefär 90.000.00 € vilket består av de tjänster som tillhandahålls av alla kooperativ. Co&So har en avdelning som arbetar specifikt med europeisk finansiering med mycket skicklig personal som har mer än 10 års erfarenhet inom området. Verksamhetsområden där Co&So och dess kooperativ tillhandahåller sina tjänster är:

 • Socialvård, sjukvård och boende;
 • Stöd för migranter, asylsökande och flyktingar samt andra missgynnade och utsatta grupper;
 • Kultur och turism;
 • Utbildning i förhållande till ungdomar;
 • Yrkesutbildning och jobbplacering.

Om man enbart tar med i beräkningen de tjänster som tillhandahålls med fokus på social integration för missgynnade vuxna så arbetar 7 kooperativ med dessa frågor i områdena Florens, Lucca, Grosseto, Prato och Arezzo. Dessa kooperativ tillhandahåller cirka 120 tjänster, däribland daghem, bostäder för migranter, socialt stödboende, kulturell medling, jobbplacering samt andra tjänster och projekt riktade till marginaliserade personer som förvaltas på uppdrag av offentliga myndigheter. Det finns cirka 400 kvalificerade som arbetar inom denna sektor och tjänsterna når över 4300 stödmottagare.

Webbplats: coeso.org


JUGEND AM WERK STEIERMARK GMBH – Österrike

Jugend am Werk Steiermark GmbH är bland de ledande leverantörerna av sociala tjänster i provinsen Steiermark. De 76 anläggningarna, som är organiserade i 25 filialer, strävar efter att förbättra människors liv i deras närmiljö och hjälpa dem med relevanta erbjudanden och tjänster, särskilt i svåra faser i deras liv. Tillsammans med våra kunder demonstrerar vi nya tillvägagångssätt, aktiverar befintliga resurser och utvecklar möjligheter samtidigt som vi värderar individualiteten av personer och deras miljöer – med alla deras behov och önskningar: Det är den attityd som också återspeglas i arbetet som utförs av Jugend am Werk.

Som ett ideellt företag är vi inte vinstdrivande. Vår framgång mäts i termer av hur nöjda människorna är som använder våra tjänster och i vilken utsträckning deras livssituationer kan förbättras när det gäller lika möjligheter.

Jugend am Werk är en populär koordinator och partner i flera europeiska projekt. Detta visar påståendet att vi i det internationella sammanhanget uppfattas som en innovativ aktör inom området socialekonomi.

 • Utbyte av erfarenheter
 • Bästa praxisinlärning
 • Dela erfarenheter i det internationella sammanhanget
 • Främja det större perspektivet

Webbplats: jaw.or.at


DANMAR COMPUTERS SP. Z O.O. – Polen

Danmar Computers LLC, grundat 2000, är ​​ett privat företag som verkar inom informationsteknologi och erbjuder yrkesutbildning inom detta område. Danmar har erfarenhet av att utveckla moderna webb- och mobilapplikationer som används för utbildningsändamål. Danmar har också lång erfarenhet av att genomföra europeiska projekt inom vilka personalen inom R&D bedriver forskning och förbereder utbildningar anpassade efter olika lärares behov. Företaget har framgångsrikt implementerat över 90 projekt inom Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress och nyligen även Erasmus +. I många av dessa projekt är Danmar förutom att vara den tekniska partnern, ansvarig för att utforma och samordna strategier för spridning och marknadsföring. Danmar Computers är utvecklare och leverantör av AdminProject, online-systemet för hantering av europeiska projekt.

Företagets verksamhet är baserad på ett brett och väletablerat samarbetsnätverk, både på nationell och internationell nivå. De nationella nätverken inkluderar utbildnings- och rådgivningsinstitutioner, universitet, skolor, icke-statliga organisationer samt privata företag. Internationella nätverk inkluderar partners av olika profiler som kommer från varje EU-land. Danmar Computers uppdrag är att främja livslångt lärande och försäkra lika tillgång till utbildning för alla med hjälp av modern teknik.

Webbplats: danmar-computers.com.pl


ALMERIA ACOGE – Spanien

Almería Acoge är en förening som sedan 1987 har haft som mål att främja integrationen av invandrare och deras familjer i det samhälle de kommit till, så att de kan bli medborgare och att alla parter kan lära känna och berika varandra. I denna process värnar vi om och respekterar individens identitet.

Almería Acoge avser:

 • Att skapa ett välkomnande och inkluderande utrymme där olikheter kan mötas, där mångfalld värdesätts och som främjar vänskap, solidaritet och samexistens.
 • Att skapa en samhällelig medvetenhet om invandring som en social fråga.
 • Att försvara invandrarens rättigheter.
 • Att samarbeta i skapandet av ett mer stödjande, rikt och jämlikt samhälle.

Webbplats: almeriaacoge.org


Fundatia Centrul Educational Spektrum – Rumänien

 

SEC är en oberoende, dynamisk ideell organisation som tillhandahåller formell och icke-formell utbildning i en landsbygdsregion i Rumänien. Vi erbjuder vuxenutbildning, praktisk lärarutbildning och yrkesutbildning. Vi erbjuder utbildningsprogram inom socialt entreprenörskap, utveckling av affärskompetens, utveckling av transversella kompetenser, språk (engelska, tyska, franska, rumänska, ungerska, italienska, spanska), ITC för utbildning, interkulturella kompetenser.

Inom våra utbildningsprogram skapar vi samarbeten med lokala skolor, offentliga institutioner, icke-statliga organisationer och småföretag.

Vi har varit involverade i nationella och internationella samarbetsprojekt i över 15 år, utvecklat utbildningsprogram och verktyg till förmån för skolor, yrkesutbildningscentrum och organisationer för vuxenutbildning.

Webbplats: sec.ro


FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN VID LUNDS UNIVERSITET – Sverige

Folkuniversitetet är en oberoende ideell förening för vuxenutbildning i Sverige. Vi tillhandahåller kurser i vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och kreativitet.

Folkuniversitetet driver ett flertal internationellt inriktade aktiviteter såsom språkkurser, kurser utomlands och projekt med internationell inriktning. Vår idé är att ge människor verktyg till ett rikare liv genom kunskap och skapande.

På Internationella avdelningen på Folkuniversitetet driver vi internationella projekt som fokuserar på att införa nya undervisningsmetoder i vuxenutbildningen, inklusive den senaste utvecklingen inom ICT, som ger både formella och icke-formella utbildningsmöjligheter och erbjuder specifikt stöd för olika missgynnade grupper.

Vårt uppdrag är att agera ombud för att överföra innovation mellan Folkuniversitetet och andra europeiska länder genom att initiera egna projekt eller delta i transnationella aktiviteter som samordnas av andra.

Webbplats: folkuniversitetet.se