2:a Partnermötet

Den 25e juni hade Comp-up konsortiumet sitt andra möte som ursprungligen var planerad att hållas i Sverige. Istället fick alla partners mötas online och vi kom överens om viktiga beslut för projektets kommande uppgifter. Den huvudsakliga uppgiften för mötet var att presentera de resultat som uppnåtts i tidigare steg i projektet i form av fokusgruppsintervjuer […]

Continue reading

Kick-Off-möte

Kick-Off-mötet för Comp-Up-konsortiet ägde rum i december 2019 i Graz, Österrike. Mötets huvudfokus var att partners skulle lära känna varandra bättre, samtidigt som man klargjorde uppgifterna i projektet och hade en djupare översikt över projektaktiviteterna. Utöver detta gick man igenom administrativa och kommunikativa frågor. Den första projektaktiviteten, relaterad till insamlingen av tidigare genomförda, ”good practice” […]

Continue reading