Despre proiect

Conform Sondajului PIAAC privind competențele adulților, un număr semnificativ de cetățeni europeni adulți au dificultăți cu citirea și scrierea de bază, calcularea. În plus, lipsa de competențe digitale în rândul acestor adulți este, de asemenea, o problemă care trebuie luată în considerare și care acționează ca un dezavantaj în viața lor de zi cu zi.
Consorțiul COMP-UP, având experiență anterioară cu adulți defavorizați și cu calificări reduse, sugerează că actualizarea competențelor profesioniștilor pentru educația adulților (AEP) care susțin cursanții adulți este o replică pentru îmbunătățirea competențelor de alfabetizare, cifratică și digitală ale acestui grup țintă.

Obiective

Proiectul COMP-UP, în concordanță cu nevoile și prioritățile enumerate mai sus, va avea ca scop creșterea motivației cursanților adulți cu nivel scăzut de calificare de a lua parte la educație și de a-și îmbunătăți competențele de bază, alfabetizarea, calcularea și abilitățile digitale.

În practică, COMP-UP are ca scop:

 • Colectarea și analizarea proiectelor și instrumentelor europene și naționale în domeniu
 • Identificarea lacunelor de competență ale profesioniștilor din educația adulților
 • Să ofere competențe profesioniștilor din educația adulților pentru a motiva studenții adulți cu un nivel scăzut de calificare în îmbunătățirea abilităților lor
 • Actualizarea competențelor digitale ale profesioniștilor din educația adulților printr-o metodologie de învățare mixtă și utilizarea Webinarelor
 • Dezvoltarea unei platforme online concepută pentru a fi o „bibliotecă de resurse” și valorificarea activităților platformei EPALE
 • Implementarea atelierelor de motivație
 • Construirea rețelelor profesioniștilor din educația adulților, care folosesc aceleași metode, atît pe plan local și cât și european
 • Valorificarea conceptului și formării COMP-UP

Grupurile țintă

 1. Adulți tineri cu nivel scăzut de calificare, tineri șomeri
 2. Profesioniști din Educația Adulților, traineri / organizații de formare pentru adulți

Rezultate

Colecția de instrumente COMP-UP – care conține proiecte, instrumente și metodologii europene și naționale deja dezvoltate în domeniul motivației și evaluării competențelor

 • Curriculum de instruire COMP-UP – care asigură furnizarea de competențe Profesioniștilor din Educația Adulților pentru a dezvolta strategii eficiente de informare, îndrumare și motivație pentru cursanții adulți cu un nivel scăzut de calificare și utilizarea instrumentelor de evaluare a abilităților în domeniul alfabetizării, calculării și cel digital.
 • Platforma online COMP-UP – care cuprinde toate rezultatele și materialele dezvoltate
 • COMP-UP Motivation Toolkit – o resursă practică pentru Profesioniști din Educația Adulților cu privire la modul de implementare a atelierelor de motivație pentru cursanți adulți cu un nivel scăzut de calificare