A projektről

A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) szerint, az európai polgárok jelentős része komoly nehézségekkel küzd az alapvető olvasási, írási és számítási készségek terén. Ezen felül, ezen felnőttek körében a digitális készségek hiányának problémáját is érdemes figyelembe venni, mivel ez hátrányt jelent a mindennapi életükben. A COMP-UP konzorcium a hátrányos helyzetű és alacsony képzettségű felnőttekkel szerzett korábbi tapasztalatai alapján javasolja, hogy a felnőtt tanulókat oktató Felnőttképzési Szakemberek (AEP) kompetenciáinak frissítésével a célcsoport írástudási, számolási és digitális készségei is fejleszthetők lehetnek.

Célkitűzések

A fent felsorolt igényekkel és prioritásokkal összhangban a COMP-UP projekt célja az alacsonyan képzett felnőtt tanulók motivációjának növelése az oktatásban való részvétel iránt, valamint írástudásuk, számolási és digitális készségeik fejlesztése. A gyakorlatban, a COMP-UP célja:

 • Európa-i és a partnerországokban fellelhető projekteknek és eszköztárának összegyűjtése és elemzése
 • A Felnőttképzési Szakemberek (AEP) kompetenciabeli hiányosságainak azonosítása
 • Úgy fejlessze ezen szakemberek kompetenciáit, hogy azok motiválni tudják az alacsonyan képzett felnőtt tanulókat a saját készségeik fejlesztésére
 • A felnőttképzők digitális kompetenciáinak frissítése vegyes tanulási módszertan és webinarok felhasználásával
 • Olyan online platform, azaz egy „erőforráskönyvtár” létrehozása, mely felértékeli az EPALE platform tevékenységeit
 • Motivációs workshopok kivitelezése
 • Ugyanazt a módszertant használó Felnőttképzési Szakemberek helyi és Uniós hálózatának kiépítése
 • A COMP-UP koncepció és képzés felértékelése

Célcsoportok

 1. Alacsony képzettségű, alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli fiatal felnőttek
 2. Felnőttképzők / felnőttképző szervezetek

Eredmények

 • A COMP-UP Eszköztár a motiváció és a készségek értékelése területén már kidolgozott európai és nemzeti projektek, eszközök és módszerek gyűjteménye lesz.
 • A COMP-UP képzési tantervben a felnőttképzők olyan kompetenciákra tehetnek szert, melyek segítségével elősegíthetik az alacsony képzettségű felnőtt tanulók hatékony tájékoztatási, irányítási és motivációs stratégiáinak fejlesztését, valamint hasznos készségértékelési eszközöket biztosít az írástudás, a számolás és a digitális kompetenciák fejlesztése területén is.
 • A COMP-UP Online platform az összes kidolgozott anyagot és eredményt tartalmazni fogja.
 • A COMP-UP Motivációs Eszközkészlet, a Felnőttképzők számára kifejlesztett praktikus forrásanyag lesz, amely az alacsonyan képzett felnőtt tanulók számára szervezett motivációs workshopok levezetéséhez járul majd hozzá, mivel lépésről lépésre leírja a feladatok végrehajtási folyamatát.