Bibliotek av webinarium

Detta avsnitt kommer att utgöra den kompletterande delen av de olika läroplanmodulerna och kommer att underlätta ömsesidigt arbete, utbyte av erfarenheter och diskussion mellan representanter för målgrupperna som bor i olika geografiska områden. Varje session är planerad att vara 15 – 30 minuter och täcka de fem områden som utbildningsplanen inkluderar: färdighetsbedömning, genomförandemetoder, ett inkluderande förhållningssätt, involvering och val av mottagare, nätverk och marknadsföring. Innehållet kommer att utvecklas våren 2021.