Biblioteka webinarów

Ta sekcja będzie stanowić część uzupełniającą różne moduły programu nauczania i ułatwi wzajemną pracę, wymianę doświadczeń i dyskusję pomiędzy przedstawicielami grup docelowych, mieszkającymi w różnych obszarach geograficznych. Każda sesja ma trwać od 15 do 30 minut i obejmować pięć obszarów programu szkolenia: ocenę umiejętności, techniki ułatwiające, podejścia integracyjne, zaangażowanie i wybór beneficjentów, tworzenie sieci kontaktów i marketing. Treść zostanie opracowana wiosną 2021 roku.