Librăria Webinarelor

Această secțiune va fi partea complementară a diferitelor module curriculare și va facilita munca reciprocă, schimbarea experienței și discuțiile dintre reprezentanții grupului țintă care trăiesc în zone geografice diferite. Fiecare sesiune este planificată să aibă o durată de 15-30 de minute, care acoperă cele cinci domenii ale Curriculei de instruire: evaluarea abilităților, tehnici de facilitare, abordări incluzive, implicare și selecția beneficiarilor, rețea și marketing. Conținutul va fi dezvoltat în primăvara anului 2021.