Drugie spotkanie partnerów projektu

25 czerwca konsorcjum Comp-UP zorganizowało swoje drugie spotkanie, które początkowo miało odbyć się w Szwecji. Zamiast tego partnerzy spotkali się online i zdołali osiągnąć ważne porozumienia dotyczące rozwoju przyszłych rezultatów projektu. Głównym celem spotkania była prezentacja ustaleń dotyczących już zrealizowanych zadań, jak również wyników dyskusji w grupach fokusowych zorganizowanych przez każdego z partnerów. Dodatkowo zaprezentowano […]

Continue reading

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne konsorcjum projektu Comp-Up odbyło się w grudniu 2019 r. w Graz, w Austrii. Głównym celem spotkania było lepsze poznanie się partnerów, a także wyjaśnienie zadań i dokładny przegląd działań w ramach projektu. Ponadto bardziej szczegółowo przeanalizowano kwestie administracyjne i standardy komunikacji, wraz z pierwszym działaniem projektowym, związanym ze zbieraniem wcześniej wdrożonych projektów dotyczących […]

Continue reading