Partnerzy

CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATTIVA SOCIALE – Włochy – Koordynator Projektu

Co&So to konsorcjum spółdzielni zlokalizowane w regionie Toskanii, które obejmuje 40 spółdzielni socjalnych i nie socjalnych, działających w dziedzinie społecznej i kulturalnej. Co&So liczy 31 pracowników, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów stowarzyszonych. Główne usługi to:

administracja, monitorowanie zaproszeń, a co za tym idzie składanie zaproszeń w większości na zamówienia publiczne, oferowanie europejskich możliwości w celu promowania innowacji w spółdzielniach w zakresie podnoszenia kompetencji i usług pracowników, certyfikacji jakości, komunikacji. Łącznie personel pracujący w stowarzyszonych spółdzielniach to 3400 specjalistów, a roczny dochód Co&So wynosi około 90 000 000 EUR, który składa się z usług świadczonych przez wszystkie spółdzielnie. W Co&So istnieje specjalne biuro zajmujące się finansowaniem ze środków europejskich z bardzo wykwalifikowanym personelem, który ma ponad 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Obszary działalności, w których CO&SO i jej spółdzielnie świadczą swoje usługi, to:

 • Opieka społeczna, opieka zdrowotna i mieszkalnictwo;
 • Wsparcie dla migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, a także innych grup znjadujących się w niekorzystnej sytuacji;
 • Kultura i turystyka;
 • Edukacja i młodzież;
 • Szkolenia zawodowe i staże.

Biorąc pod uwagę jedynie usługi integracji społecznej dla osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, na obszarze Florencji, Lukki, Grosseto, Prato i Arezzo działa 7 spółdzielni, a także około 120 usług, w tym ośrodki opieki dziennej, ośrodki pobytowe dla migrantów, mieszkania socjalne, mediacje kulturalne, pośrednictwo pracy oraz inne usługi i projekty skierowane do osób zmarginalizowanych, zarządzane w imieniu władz publicznych. W tym sektorze pracuje około 400 wykwalifikowanych pracowników, a usługi docierają do ponad 4300 beneficjentów.

Strona internetowa: coeso.org


JUGEND AM WERK STEIERMARK GMBH – Austria

Jugend am Werk Steiermark GmbH należy do wiodących dostawców usług socjalnych w prowincji Styria. 76 placówek, które są zorganizowane w 25 oddziałach, mają na celu poprawę życia ludzi w ich bezpośrednim otoczeniu oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich ofert i usług, szczególnie w trudnych etapach ich życia. Wspólnie z naszymi klientami prezentujemy nowe podejścia, aktywujemy istniejące zasoby i rozwijamy możliwości, nie tracąc przy tym indywidualności ludzi i ich otoczenia – wraz ze wszystkimi ich potrzebami i pragnieniami: takie podejście znajduje odzwierciedlenie również w pracy i działaniach Jugend am Werk.

Jako przedsiębiorstwo non-profit nie prowadzimy działalności zarobkowej. Nasz sukces mierzy się pod kątem zadowolenia ludzi korzystających z naszych usług oraz stopnia, w jakim ich realia życiowe można poprawić pod względem równych szans.

Jugend am Werk jest popularnym koordynatorem i partnerem wielu europejskich projektów. Świadczy to o tym, że jesteśmy postrzegani w kontekście międzynarodowym, jako innowacyjny gracz w dziedzinie gospodarki społecznej.

 • Wymiana doświadczeń
 • Uczenie się zgodnie z najlepszymi praktykami
 • Dzielenie się doświadczeniami w kontekście międzynarodowym
 • Promowanie szerszej perspektywy

Strona internetowa: jaw.or.at


DANMAR COMPUTERS SP. Z O.O. – Polska

Danmar Computers LLC, założony w 2000 roku, jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu badań i rozwoju prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczących się osób. Z powodzeniem zrealizował ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i ostatnio Erasmus+. Oprócz bycia partnerem technicznym, w wielu z tych projektów, Danmar jest odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii upowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject, internetowego systemu do zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Krajowe sieci obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Międzynarodowe sieci obejmują partnerów o różnych profilach, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computer jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: danmar-computers.com.pl


ALMERIA ACOGE – Hiszpania

Almería Acoge jest stowarzyszeniem, którego celem od 1987 roku jest promowanie integracji imigrantów i ich rodzin w społeczeństwie przyjmującym, tak aby mogli stać się obywatelami, i aby w tym procesie, z poszanowaniem tożsamości każdej ze stron, obie strony poznały się i wzbogaciły.

Almería Acoge zamierza:

 • stworzyć przestrzeń przyjęcia i spotkania, w której dzięki odmienności i różnorodności można osiągnąć więcej niż wystarczająca przyjaźń, solidarność i współistnienie.
 • Uwrażliwić społeczeństwa na imigrację jako kwestię społeczną
 • Bronić praw imigrantów
 • Współpracować w budowaniu bardziej wspierającego, bogatego i egalitarnego społeczeństwa.

Strona internetowa: almeriaacoge.org


Fundatia Centrul Educational Spektrum – Rumunia

 

SEC to niezależna, dynamiczna organizacja pozarządowa non-profit, zapewniająca formalne i pozaformalne kształcenie i szkolenie w wiejskim regionie Rumunii. Nasza oferta szkoleniowa obejmuje kształcenie osób dorosłych, doskonalenie zawodowe nauczycieli i kształcenie i szkolenie zawodowe. Oferujemy programy szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości społecznej, rozwoju umiejętności biznesowych, rozwoju kompetencji przekrojowych, języków (angielski, niemiecki, francuski, rumuński, węgierski, włoski, hiszpański), ITC do szkolenia i edukacji, kompetencji międzykulturowych.

W ramach naszych programów szkoleniowych i edukacyjnych budujemy współpracę z lokalnymi szkołami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i małymi firmami.

Od ponad 15 lat angażujemy się w projekty współpracy krajowej i międzynarodowej, rozwijając programy i narzędzia edukacyjne i szkoleniowe na rzecz szkół, ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego oraz organizacji zajmujących się edukacją osób dorosłych.

Strona internetowa: sec.ro


FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN VID LUNDS UNIVERSITET – Szwecja

Folkuniversitetet to niezależne stowarzyszenie edukacji osób dorosłych non-profit w Szwecji. Prowadzimy kursy edukacji osób dorosłych i rozwijamy ludzi poprzez wiedzę i kreatywność.

Folkuniversitetet prowadzi wiele działań o charakterze międzynarodowym, takich jak kursy językowe, kursy za granicą i projekty o międzynarodowym znaczeniu. Naszym celem jest zapewnienie ludziom narzędzi do prowadzenia bogatszego życia, dzięki wiedzy i tworzeniu.

W dziale międzynarodowym Folkuniversitetet prowadzimy międzynarodowe projekty, które koncentrują się na wprowadzaniu nowych metod nauczania do edukacji osób dorosłych, w tym najnowszych osiągnięć w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zapewniając zarówno formalne, jak i pozaformalne możliwości edukacyjne oraz oferując konkretne wsparcie dla różnych grup będących w niekorzystnej sytuacji.

Naszą misją jest działanie jako pośrednicy w przekazywaniu innowacji między Folkuniversitetet a innymi krajami europejskimi poprzez inicjowanie własnych projektów lub udział w międzynarodowych działaniach koordynowanych przez inne podmioty.

Strona internetowa: folkuniversitetet.se