2:a Partnermötet

Den 25e juni hade Comp-up konsortiumet sitt andra möte som ursprungligen var planerad att hållas i Sverige. Istället fick alla partners mötas online och vi kom överens om viktiga beslut för projektets kommande uppgifter. Den huvudsakliga uppgiften för mötet var att presentera de resultat som uppnåtts i tidigare steg i projektet i form av fokusgruppsintervjuer som utförsts av alla partners. Den sammanställda rapporten innehållande vertygslådan (Tool Collection) för första steget i projektet blev noga presenterad. Vidare har arbetet med nästa steg i projektet – läroplanen inletts. Uppdelningen av arbetet är färdigställt och mallar för att skriva läroplanen har etablerats. Glöm inte att besöka vår hemsida regelbundet för att få den senaste uppdateringen inom projektet!